Misja i cele

Zajmujemy się rozwijaniem i propagowaniem wiedzy z zakresu pomocy człowiekowi w sytuacjach kryzysu psychicznego

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

  1. Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianego kryzysu psychicznego i jego psychospołecznych skutków oraz propagowanie zasad interwencji kryzysowej i metod pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych
  2. Prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej, doradczej, informacyjnej wobec osób oraz instytucji zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, organizuje kursy, warsztaty dla profesjonalistów oraz osób innych zawodów i pracowników służb związanych z problematyką kryzysową np. służb pierwszej pomocy, współorganizuje konferencje naukowe.